Статті

Публікації розділу

Перегляд всіх 60 публікацій

Купчинський О. А. Марія Заньковецька та Наукове товариство ім. Шевченка . Вісник НТШ. 2020. № 64. С. 84-90.

Марія Заньковецька та Наукове товариство ім. Шевченка

Купчинський О. А. З минулого ХІХ століття. Життя і творчість Федора Заревича (1835–1879) . Вісник НТШ. 2020. № 63. С. 77-87.

З минулого ХІХ століття. Життя і творчість Федора Заревича (1835–1879)

Іщенко О. С. Вплив іменників і дієслів на паузування в усному мовленні . Українська мова = Ukrainian Language. 2020. № 74. С. 45-58. DOI: https://doi.org/10.15407/ukrmova2020.02.045

Вплив іменників і дієслів на паузування в усному мовленні

Іщенко О. С. Україна й українці на сторінках «Австралійської енциклопедії» . Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» = Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Historical sciences series. 2020. Вип. 31. С. 151-156. DOI: https://doi.org/10.25264/2409-6806-2020-31-151-156

Україна й українці на сторінках «Австралійської енциклопедії»

Железняк М. Г. Потенціал «Енциклопедії Сучасної України» в модернізації освітнього простору держави . Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» = Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Historical sciences series. 2020. Вип. 31. С. 142-150. DOI: https://doi.org/10.25264/2409-6806-2020-31-142-150

Потенціал «Енциклопедії Сучасної України» в модернізації освітнього простору держави

Железняк М. Г., Іщенко О. С. Про коронавірусну інфекцію COVID-19 в українських та європейських енциклопедіях . Енциклопедичний вісник України = The Encyclopedia Herald of Ukraine. 2020. Вип. 12. С. 44-57. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.12.4

Про коронавірусну інфекцію COVID-19 в українських та європейських енциклопедіях

Железняк М. Г., Іщенко О. С. Онлайн-енциклопедії США як сучасні освітні ресурси . Інформаційні технології і засоби навчання = Information Technologies and Learning Tools. 2021. Т. 84. № 4. С. 339–353. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4410

Онлайн-енциклопедії США як сучасні освітні ресурси

Железняк М. Г., Іщенко О. С., Давиденко О. В., Очеретянко С. І. "Енциклопедія Сучасної України" як багатоаспектне книжкове джерело: контент-аналіз цитувань . Рукописна та книжкова спадщина України = Manuscript and book heritage of Ukraine. 2021. Вип. 27. С. 319-332. DOI: https://doi.org/10.15407/rksu.27.319

"Енциклопедія Сучасної України" як багатоаспектне книжкове джерело: контент-аналіз цитувань

Іщенко О. С. Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях . Література та культура Полісся. 2019. Т. 97. № 12i. С. 119-128. DOI: https://doi.org/10.31654/2520-6966-2019-12i-97-119-128

Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях

Железняк М. Г. "Енциклопедія Сучасної України": регіональний аспект . Література та культура Полісся. 2019. Т. 97. № 12i. С. 109-118 . DOI: https://doi.org/10.31654/2520-6966-2019-12i-97-109-118

"Енциклопедія Сучасної України": регіональний аспект
Перегляд всіх 60 публікацій