Онлайн-енциклопедії США як сучасні освітні ресурси

Dublin Core

Назва

Онлайн-енциклопедії США як сучасні освітні ресурси
Online encyclopedias of the USA as actual education resources

Автор

Железняк М. Г.
Іщенко О. С.

Резюме | Abstract

У дослідженні обґрунтовано використання онлайн енциклопедій як важливої складової комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища. Для цього оглянуто енциклопедичні видання, присвячені штатам США – їх природі, історії, культурі, визначним постатям. Нині енциклопедичні проєкти укладають переважно у форматі онлайн енциклопедій (появу перших онлайн енциклопедій про штати США фіксуємо на межі ХХ–ХХІ століть). Частина з них має тривалу історію, яка починалася з книжкових видань. На основі інформації про 14 таких енциклопедій схарактеризовано основні тенденції розвитку сучасної енциклопедистики в США (серед них – «Довідник Техасу», «Енциклопедія Алабами», «Енциклопедія Арканзасу», «Енциклопедія Великої Філадельфії», «Енциклопедія Західної Вірджинії», «Енциклопедія історії і культури Теннессі», «Енциклопедія Кентуккі», «Енциклопедія Колорадо», «Енциклопедія Міссісіпі», «Енциклопедія Ореґону», «Енциклопедія Південної Кароліни», «Енциклопедія Чикаґо», «Інтернет-енциклопедія Невади», «Нова енциклопедія Джорджії»). Творення енциклопедій зазвичай здійснюють місцеві університети. Це, з одного боку, забезпечує професійність авторського колективу, оскільки в його складі – університетські професори та викладачі, а також якісну підготовку, об’єктивну перевірену інформацію, з іншого – спрямовує енциклопедичні видання на активне застосування в освітній сфері. Саме тому в США укладачі регіональних енциклопедій орієнтуються на навчальний процес: на сайтах енциклопедій часто присутні дидактичні матеріали для вчителів / викладачів – передусім ідеться про навчальні програми краєзнавчого характеру, однак і власне енциклопедичні статті, мультимедійні матеріали в деяких енциклопедіях мають адаптовані версії для школярів чи студентів. Основне джерело фінансування названих енциклопедій – грантові кошти з місцевих і національних гуманітарних фондів США, благодійні надходження від комерційних фондів, різноманітних організацій, підприємств, компаній, а також приватних осіб.
The article substantiates the use of online encyclopedias as an important component of a computer-based educational environment. Encyclopedias of United States of America dedicated to the history, nature, culture, famous people, achievements in culture, and other life spheres of American States are described for this purpose. Currently, encyclopedic projects are compiled in the format of online encyclopedias (the creation of regional online encyclopedias in the United States began at the turn of the 20th and 21st centuries). Some of them have a long history, which began with the print editions. The main trends in the development of modern encyclopedistics in the USA have been characterized based on the concentrated information on 14 state encyclopedias (Colorado Encyclopedia, Encyclopedia of Alabama, Encyclopedia of Arkansas, Encyclopedia of Chicago, Encyclopedia of Greater Philadelphia, Handbook of Texas, Kentucky Encyclopedia, Mississippi Encyclopedia, New Georgia Encyclopedia, Online Nevada Encyclopedia, Oregon Encyclopedia, South Carolina Encyclopedia, Tennessee Encyclopedia of History and Culture, West Virginia Encyclopedia). Encyclopedias are usually created by local universities. On the one hand, this fact means professional authors (an author's team consists of university professors and teachers), quality of preparatory, objective reference information. On the other hand, this situation encourages encyclopedias to be involved in the educational process. That’s why in the United States, encyclopedias often contain didactic materials for teachers, its primarily local history curricula, but actually in some encyclopedias, articles, and multimedia supplements have usually adapted versions for students. The main source of funding for mentioned state encyclopedias is grants from local and national United States funds for the humanities, as well as commercial foundations, various organizations, businesses, companies, and individuals.

Журнал | Journal

Інформаційні технології і засоби навчання
Information Technologies and Learning Tools

Том | Volume

84

Номер | No.

4

Дата

2021

Сторінки | Pages

339–353

DOI

10.33407/itlt.v84i4.4410

Формат

електронне видання

Техніка

стаття

Мова

українська