Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях

Dublin Core

Назва

Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях

Автор

Іщенко О. С.

Резюме | Abstract

У дослідженні представлено розуміння енциклопедознавства як науки, що вивчає енциклопедичні видання та енциклопедичне знання. Виокремлено сутність науки про енциклопедію з акцентом на особливостях практичних, теоретично-методичних аспектів, видів енциклопедичних видань. Окреслено актуальні проблеми регіонального характеру, що висвітлюються в енциклопедичних дослідженнях. Охарактеризовано енциклопедичні видання як найбільш авторитетніший і довершений пласт літератури, що за поліграфічним виконанням, елітарно-інтелектуальним змістом, мовою, суспільною значущістю заслуговує на спеціальні студії, окремий науковий напрям. Проаналізовано сутність, наведено відмінності понять "енциклопедистика" та "словникарство". Розкрито типологію класифікації енциклопедичних видань як спеціальних поруч їх галузевими та персональними. Стверджено значення регіональних енциклопедій як основи для підготовки знань у загальних національних енциклопедіях. Наголошено на необхідності створення в кожній області базової енциклопедії, як його "візитівки" про минуле, теперішнє регіону, його пам’ятки, знакових постатей. Визначено тезу про закономірність розвитку регіональної та фундаментальної енциклопедичної справи взаємно з рівнем поступу наукових досліджень. Вміщено приклади структурно-територіальних досліджень регіональних енциклопедій, важливих для гуманітарного розвитку регіону, великих та малих міст, селищ, що сприятиме подоланню кризових явищ у духовному житті країни загалом. Акцентовано на потребі вивчення формальних особливостей регіональних енциклопедичних видань. Презентовано приклади регіональних енциклопедій, осібно, у вимірах галузей знань, видів об’єктів, установ, колективів. Наголошено на значущості реєстру з-понад 100 регіональних енциклопедій в електронному "Корпусі енциклопедичних видань України" Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.

Журнал | Journal

Література та культура Полісся

Том | Volume

97

Номер | No.

12i

Дата

2019

Сторінки | Pages

119-128

DOI

10.31654/2520-6966-2019-12i-97-119-128

Джерело

http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/497

Техніка

друковане видання

Мова

українська

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/dee35a7106ee6a1ac8396ed066889dd6.pdf