Про репозитарій

IERAR (Institute of Encyclopedic Research Academic Repository) - це електронний репозитарій академічних текстів Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Є ресурсом відкритого доступу. Архівує метадані (бібліографічні відомості) та електронні копії текстів опублікованих статей, монографій, збірників, посібників, енциклопедичних і довідкових видань тощо.

Мета ресурсу - накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді наукових здобутків Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, надання відкритого доступу до них.

Академічні тексти, що зберігаються в IERAR, є об’єктами авторського права та охороняються відповідно до законодавства.

Створено 2021 р. (сайт працює на вільному програмному забезпеченні Omeka).