"Енциклопедія Сучасної України": регіональний аспект

Dublin Core

Назва • Title

"Енциклопедія Сучасної України": регіональний аспект

Автор • Author

Железняк М. Г.

Резюме • Abstract

Статтю присвячено актуальним питанням підготовки "Енциклопедії Сучасної України" (ЕСУ) та участі науковців із регіонів України в її створенні. Обґрунтовано ЕСУ як пріоритетний напрям діяльності НАН України. Стверджено її значення в розвитку знань про історію, сьогодення, культуру України, українців у світі. Аргументовано наявність в Україні низки енциклопедичних видань, що в різні періоди її історії репрезентували розвиток національної енциклопедистики. Зроблено історичні порівняння в розвитку ЕСУ як продовження "Енциклопедії українознавства" й ВУЕ як правонаступника "Української радянської енциклопедії" та паралель з єдиним виданням "Енциклопедія Брокгауз" Німеччини. Виокремлено ключове завдання ЕСУ для створення образу України в географічному, політичному, науковому, культурному, мистецькому, спортивному вимірах. Стверджено наявність на першу половину 2019 року за сприяння потужної української діаспори 20-ти видрукуваних томів ЕСУ. Проаналізовано першопричини створення ЕСУ в контексті стратегії залучення до роботи над корпусом статей авторів з різних регіонів України, взаємодії при редакції ЕСУ інституту координаторів зі столичними, регіональними закладами вищої освіти, науковими інститутами НАНУ, науково-дослідними інститутами різних профілів, творчими спілками. Виокремлено як засіб реалізації енциклопедичних проектів діяльність мобільних опорних груп фахівців, які добре володіють інформацією про коло науковців, мистецтвознавців, краєзнавців для підготовки відповідних статей енциклопедичного стилю.

Журнал • Journal

Література та культура Полісся

Том • Volume

97

Номер • No.

12i

Опубліковано • Published

2019

Сторінки • Pages

109-118

DOI

10.31654/2520-6966-2019-12i-97-109-118

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/f9658e7eff35d21c5249c40599589fb9.pdf

Джерело

http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/issue/view/18

Формат

друковане видання

Тип видання • Category of publication

стаття

Мова • Language

українська