З минулого ХІХ століття. Життя і творчість Федора Заревича (1835–1879)

Dublin Core

Назва • Title

З минулого ХІХ століття. Життя і творчість Федора Заревича (1835–1879)
[From the past of 19th century. Life and work of Fedir Zarevych (1835–1879)]

Автор • Author

Купчинський О. А.

Журнал • Journal

Вісник НТШ

Номер • No.

63

Опубліковано • Published

2020

Сторінки • Pages

77-87

Джерело

Формат

друковане видання

Тип видання • Category of publication

стаття

Мова • Language

українська