Відмінки іменників української мови: cтудії Євгена Тимченка 1913–1928 років

Dublin Core

Назва • Title

Відмінки іменників української мови: cтудії Євгена Тимченка 1913–1928 років
Noun cases in Ukrainian language: Yevhen Tymchenko’s studies of 1913–1928

Едиція • Edition

М. Г. Железняк, О. С. Іщенко, С. Ю. Бортник, Р. М. Кушнір, М. І. Мельник, М. І. Степаненко, Я. С. Яцків

Резюме • Abstract

У виданні зібрано першодруки Євгена Тимченка про відмінки іменників української мови, опубліковані впродовж 1913–1928 років. Читачі мають змогу ознайомитися з одним із важливих етапів розвитку мовознавчої думки початку ХХ ст. Дослідження Є. Тимченка – важлива сторінка української лінгвістичної спадщини.
The book contains the first prints by Yevhen Tymchenko on grammatical cases in Ukrainian have been published during 1913–1928, as well as gives the opportunity to take a look at one of the important stages of the language science upgrowth of the 20th century beginning. Yevhen Tymchenko's studies are an important page of Ukrainian linguistics. For scholars and anyone interested in the history of Ukrainian.

Місце видання • Place of publication

Київ

Видавництво • Publisher

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Опубліковано • Published

2022

Кількість сторінок • Number of pages

472

DOI

10.37068/b/9789660299610

ISBN

978-966-02-9961-0

PDF URL

http://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/002f96699e7459708c497b37b8c95dba.pdf

Зміст • Contents

Синтаксична спадщина Є. Тимченка (М. Г. Железняк, О. С. Іщенко)

Функціи генитива въ южнорусской языковой области

Льокатив в українській мові (з української складні)

Льокатив речівниковий в українській мові

Номінатив і датив в українській мові

Вокатив і інструменталь в українській мові

Акузатив в українській мові (з української складні)

Формат

книга

Мова • Language

українська