Окупація чи анексія Криму? (за даними українських енциклопедій)

Dublin Core

Назва • Title

Окупація чи анексія Криму? (за даними українських енциклопедій)
Occupation or annexation of Crimea? (based on Ukrainian encyclopedias)

Автор • Author

Железняк М., Іщенко О.

Резюме • Abstract

У статті простежено особливості трактування в українських енциклопедичних виданнях подій, пов’язаних із захопленням в 2014 році Російською Федерацією Криму. У фокусі уваги авторів – терміни, що описують акт агресії РФ проти українського півострова, зокрема “анексія” та “окупація”. Науковці досі не виробили чітких дефініцій цих подій, а, відповідно, й простежується вживання різних термінів як під час опису весни 2014 року, так і їхніх політико-правових наслідків. Дослідження цих проблем – це вагомий внесок у формування політики деокупації українського Криму. Серед результатів пропонованої студії – з’ясування того, як в українських енциклопедіях вживають терміни “анексія” та “окупація”: 1) без розрізнення значень, але спільним наслідком є загарбання РФ українських територій; 2) виокремлено значеннєві особливості цих понять: окупацією Криму називають порушення територіальної цілісності України, натомість анексією Криму – незаконне приєднання РФ окупованих територій.

Журнал • Journal

Енциклопедичний вісник України = The Encyclopedia Herald of Ukraine

Том • Volume

14

Опубліковано • Published

2022

Сторінки • Pages

57-66

DOI

10.37068/evu.14.6

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/cb8531739e58cda263351ac7ff570403.pdf

Мова • Language

українська

Посилання • References

Bosse, G. (2022). Values, rights, and changing interests: The EU’s response to the war against Ukraine and the responsibility to protect Europeans. Contemporary Security Policy, 43 (3), 531-546. https://doi.org/10.1080/13523260.2022.2099713

Crawford, E. (2014). United Nations General Assembly Resolution on the Territorial Integrity of Ukraine. International Legal Materials, 53 (5), 927–932. https://doi.org/10.5305/intelegamate.53.5.0927

Zaplatynskyi, V. (2022). Rosyjsko-ukrai?ska wojna – przyczyny, perspektywy i lekcje.Kultura Bezpiecze?stwa, 41, 20–29. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8483

Артьомов, І. (2020). Анексія Криму та її вплив на національну безпеку України. Геополітика України: історія і сучасність, 25, 57–69. https://doi.org/10.24144/2078-1431.2020.2(25).57-69

Бабін, Б. (2021). Замах на анексію Криму у вимірі сучасного міжнародного права. У кн. Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика (с. 24–31). Маріуполь.

Гай-Нижник, П. (2017). Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. Київ: МП Леся.

Горюнова, Є., Верещук, А. (2022). Окупація Криму Російською Федерацією в політико-правовому дискурсі. Регіональні студії, 29, 128–132. https://doi.org/10.32782/2663-6170/2022.29.21

Дзюба, І., Жуковський, А., Железняк, М. та ін. (Ред.). (2001). Енциклопедія Сучасної України (т. 1). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.

Дзюба, І., Жуковський, А., Железняк, М. та ін. (Ред.). (2014). Енциклопедія Сучасної України (т. 14). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.

Дзюба, І., Жуковський, А., Железняк, М. та ін. (Ред.). (2022). Енциклопедія Сучасної України (т. 24). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.

Железняк, М., Іщенко, О. (2022). Зарубіжні онлайн-енциклопедії про анексований Крим. У кн. O. Novikova & U. Schweier (Eds.). ХІI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik (vol. 2021, pp. 481-495). München: Georg Olms Verlag, UB Ludwig-Maximilians München. https://doi.org/10.37068/b/6448021193617

Железняк, М., Іщенко, О. Український Крим у російських енциклопедіях. У кн. І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик (Ред.), Крим у координатах історії: збірник матеріалів 2-го наукового семінару (с. 123–130). Київ: ВПЦ Київський університет, 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.7452244

Задорожний, О. (2015). Анексія Криму – міжнародний злочин. Київ: К.І.С.

Іванець, А. (2021). До питання про комеморативні практики та виникнення нових публічних традицій в українській громаді Криму після початку агресії Росії проти України (2014–2021 рр.). Україно­знавство, 81 (4), 89–103. https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(81).2021.248836

Клименко, К. (2022). Кваліфікація міжнародно-правового режиму території Криму після його захоплення Росією. ScienceRise: Juridical Science, 20, 23–28. https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.258218

Локтєв, В., Андон, П., Киридон, А. та ін. (Ред.). (2016). Велика українська енциклопедія (т. 1). Київ: ДНУ Енциклопедичне видавництво, 2016.

Марусяк, О. (2016). Анексія Криму Російської Федерацією як злочин агресії проти України: міжнародно-правові аспекти. Чернівці: “Місто”.

Свідзинський, А. (2002). Енциклопедичні справи в Україні: досягнення і невдачі. Розбудова держави, 1–4, 30–43.

Смолій, В., Боряк, Г., Верменич, Я. та ін. (Ред.). (2019). Енциклопедія історії України (т.: Україна – Українці, кн. 2). Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка.

Шемшученко, Ю., Денисов, В., Савчук, К. та ін. (Ред.). (2017). Енциклопедія міжнародного права (т. 2). Київ: Інститут держави і права ім. В. Корецького НАН України, Академперіодика, 2017.