Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції

Назва

Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції
Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions

Тема

енциклопедистика

Опис

Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / відп. ред. Я.С. Яцків. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 150 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам української енциклопедистики – типології українських енциклопедичних видань та їхнім функціональним і жанрово-стильовим особливостям. У дослідженні розглянуто енциклопедії як жанр довідкової літератури, окреслено їхні функції, типологічні ознаки; проаналізовано класифікації енциклопедичних видань; схарактеризовано особливості стилю енциклопедичних статей та енциклопедій загалом. Для науковців, працівників видавництв довідкової літератури та всіх, хто цікавиться питаннями енциклопедистики й книговидання.
Yatskiv, Y.S. (Ed.). (2018). Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Science of Ukraine. 150 p.

The monograph deals with the actual issues of encyclopedia science in Ukraine, in particular, such as the typology of encyclopedias, as well as their functional and genre-and-style features. Encyclopedias as a genre of a reference literature in the study is considered. The functions of encyclopedias are highlighted, typological features are showed, classifications of encyclopedicbooks are analyzed, the attributes of the style of encyclopedicarticles and encyclopedias are characterized.

Дата

2018

Формат

друковане видання

Мова

українська

Техніка

монографія (колективна монографія)

Ідентифікатор

ISBN 978-966-02-8707-5

Завантажити файл

ISBN-978-966-02-8707-5.pdf