Країни світу і Україна: енциклопедія: У 5 т. Т. 1; гол. ред. А. Кудряченко. Київ, 2017 [рецензія]

Dublin Core

Назва • Title

Країни світу і Україна: енциклопедія: У 5 т. Т. 1; гол. ред. А. Кудряченко. Київ, 2017 [рецензія]

Автор • Author

Іщенко О.С. , Железняк М.Г.

Журнал • Journal

Проблеми всесвітньої історії

Випуск • Issue

5

Опубліковано • Published

2018

Сторінки • Pages

228-231