Нові тенденції розвитку енциклопедистики в цифрову епоху (на прикладі “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”)

Dublin Core

Назва • Title

Нові тенденції розвитку енциклопедистики в цифрову епоху (на прикладі “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”)
New trends in the encyclopedic practice shaped by the digital age (based on Scholarpedia and Scholarly Community Еncyclopedia)

Автор • Author

Іщенко О. С.

Резюме • Abstract

Стаття окреслює викликані розвитком цифрових технологій зміни, зафіксовані в галузі енциклопедичної справи на прикладі підготовки окремих новітніх видань в мережі Інтернет (“Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”). З появою кількадесят років тому електронних енциклопедій галузь отримала інновацію у вигляді мультимедійності енциклопедичного контенту та швидкості його пошуку. Проте нині розвиток електронної енциклопедистики набуває ознак переходу від формальних змін до якісних, пов’язаних із вдосконаленням енциклопедичної інформації та її підготовки. Зокрема, модель створення таких видань, як “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia” засвідчує нові підходи до організації енциклопедичної справи, відмінні від традиційних, що розширюють можливості для підвищення якості енциклопедій, виходу їх на новий рівень.

Журнал • Journal

Енциклопедичний вісник України = The Encyclopedia Herald of Ukraine

Випуск • Issue

13

Опубліковано • Published

2021

Сторінки • Pages

46–62

DOI

10.37068/evu.13.4

Тип видання • Category of publication

стаття

Мова • Language

українська