Важлива сторінка української лінгвістичної спадщини Євгена Тимченка: концепція відмінкової парадигми (студії 1913–1928 рр.). Рецензія на книгу: Відмінки іменників української мови: студії Євгена Тимченка 1913–1928 років. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. 472 с. (Репринт праць 1913–1928 рр.). ISBN 978-966-02-9961-0

Dublin Core

Назва • Title

Важлива сторінка української лінгвістичної спадщини Євгена Тимченка: концепція відмінкової парадигми (студії 1913–1928 рр.). Рецензія на книгу: Відмінки іменників української мови: студії Євгена Тимченка 1913–1928 років. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. 472 с. (Репринт праць 1913–1928 рр.). ISBN 978-966-02-9961-0

Автор • Author

Степаненко М.

Журнал • Journal

Українська мова

Випуск • Issue

87

Опубліковано • Published

2023

Сторінки • Pages

124–132