Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань

Назва

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань
Metodychni zasady stvorennia paperovykh i elektronnykh entsyklopedychnykh vydan [Methodical principles of assembling the paper and electronic encyclopedias]

Тема

енциклопедистика

Опис

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань / відп. ред. М.Г. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ: Академперіодика, 2015. 252 с.

Книгу призначено для надання методичної допомоги в практичній діяльності укладачів паперових і електронних енциклопедій. Охоплено різні методичні аспекти підготовки енциклопедій – від принципів укладання словника, вироблення схем подання матеріалу, створення баз даних енциклопедичних статей та іконографії до особливостей їх верстки для паперових чи електронних видань. Для укладачів енциклопедично-довідкової літератури, науковців.

Дата

2015

Формат

друковане видання

Мова

українська

Техніка

посібник

Ідентифікатор

ISBN 978-966-02-7821-9

Завантажити файл

ISBN-978-966-02-7821-9.pdf