Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань

Dublin Core

Назва • Title

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань
Metodychni zasady stvorennia paperovykh i elektronnykh entsyklopedychnykh vydan [Methodical principles of assembling the paper and electronic encyclopedias]

Автор • Author

Березюк Т. І.
Железняк М. Г.
Журило Л. В.
Іщенко О. С.
Кацалап Р. Г.
Очеретянко С. І.
Пилипчук Р. В.
Попович-Кузнецова Н. В.
Савченко О. В.
Тарасюк В. В.
Фещенко Н. М.
Шушківський А. І.

Резюме • Abstract

Книгу призначено для надання методичної допомоги в практичній діяльності укладачів паперових і електронних енциклопедій. Охоплено різні методичні аспекти підготовки енциклопедій – від принципів укладання словника, вироблення схем подання матеріалу, створення баз даних енциклопедичних статей та іконографії до особливостей їх верстки для паперових чи електронних видань. Для укладачів енциклопедично-довідкової літератури, науковців.

Місце видання • Place of publication

Київ

Видавництво • Publisher

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Опубліковано • Published

2015

Кількість сторінок • Number of pages

252

DOI

10.5281/zenodo.7457792

ISBN

978-966-02-7821-9

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/07af32a5951c80e053853e4f4fae73db.pdf

Формат

друковане видання

Тип видання • Category of publication

посібник

Мова • Language

українська