Словники (Серія "Із словникової спадщини")

Назва

Словники (Серія "Із словникової спадщини")
Dictionaries (Series: From the dictionary heritage)

Тема

лексикографія

Опис

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував серію «Із словникової спадщини», яка покликана повернути до життя українські термінологічні словники, створені на початку 20 століття.

Перевидання цих словників, що є не лише пам’ятками української мови, а й донині зберігають своє наукове та практичне значення – надзвичайно актуальне в умовах становлення термінологічної системи української мови, очищення її від невластивих для неї форм та зворотів, штампів, русизмів. Цією серією Інститут енциклопедичних досліджень НАН України долучається до низки установ, що перевидають найважливіші здобутки академічної науки перших десятиліть діяльності Української академії наук (нині НАН України), які стали раритетними, а деякі з них у радянські часи було заборонено й вилучено з ужитку.

Редакційна колегія поділяє думку члена-кореспондента НАН України І.А. Акімова, який у передмові до факсимільного видання «Словника зоологічної номенклатури» (К., 2005), писав, що «нині, як ніколи, існує потреба у культивуванні української мови найвищого ґатунку, в тім числі мови наукової, якою користуються викладачі, дослідники, студенти… Провідні українські зоологи дійшли висновку, що факсимільне видання унікального лексикографічного документа – «Словника зоологічної номенклатури» – є єдино можливим відправним пунктом для розвитку сучасної української зоологічної номенклатури і термінології».

Ці слова стосуються й усіх інших словників, які перевидає Інститут. Сподіваємося, що вони сприятимуть виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських термінологічних систем.

Редакційна колегія серії «Із словникової спадщини» висловлює щиру подяку Ользі Сенюк за надані першодруки словників із фондів книгозбірки Євгена Поповича й Ольги Сенюк.

Автор

Редакційна колегія: М. Железняк (голова), Л. Рябець (відповідальний секретар), І. Дзюба, А. Жуковський, С. Кульчицький, І. Матяш, Л. Пиріг, Я. Яцків.

Формат

друковані видання

Мова

українська

Техніка

словники

Ідентифікатор

ISBN 978-966-02-5067-3 (серія)

Публікації розділу

Словник хемичної термінології [репринт]
Словник хемичної термінології / укл. О. Курило [репринт видання 1923 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. 122 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 1)

Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування [репринт]
Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / укл. П.Й. Горецький [репринт видання 1928 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. 112 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 2).

Практичний словник виробничої термінології [репринт]
Практичний словник виробничої термінології / укл. І.М. Шелудько [репринт видання 1931 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. 122 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 4).

Словник геологичної термінології [репринт]
Словник геологичної термінології / укл. П.А. Тутковський [репринтне видання 1923 року] Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. 172 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 5).

Медичний російсько-український словник [репринт]
Медичний російсько-український словник / укл. В.Ф. Кисільов [рептинт видання 1928 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. 172 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 3).

Словник гірничої термінології [репринт]
Словник гірничої термінології / укл. П.І. Василенко, І.М. Шелудько [репринтне видання 1931 року].  Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. 160 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 6).

Словник музичної термінології [репринт]
Словник музичної термінології [репринтне видання 1930 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. 112 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 7).

Практичний російсько-український словник приказок [репринт]
Практичний російсько-український словник приказок / укл. Г. Млодзинський Г., ред. М.Г. Йогансен [репринтне видання 1929 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009.  108 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 8).

Словник технічної термінології. Мірництво [репринт]
Словник технічної термінології. Мірництво / укл. Ю. Трихвилів Ю., І. Зубков [репринтне видання 1930 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009.  168 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 9).

Словник фізичної термінології [репринт]
Словник фізичної термінології / ред. В.В. Фаворський [репринтне видання 1932 року]. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009.  240 с. (Сер. “Із словникової спадщини”. Вип. 10).
Перегляд всіх 13 елементів